• Sedat Onat

DSI - Days Sales of Inventory / Average Age of Inventory

İlgili stoğun kaç gün içinde satışa/üretime dönüştüğünü, dolayısı ile stoğun likiditesini hesaplayan bir envanter/finans analizidir. Bir diğer adı da Ortalama Stok Yaşı ‘dır.


DSI Aynı zamanda Nakit Akış Döngüsü Analizi ‘nin de bir parçasıdır.


Formülü;

DSI = ( Dönem Sonu Stok Tutarı / Satışların maliyeti ) x 360 veya 365 gün

Çıkan rakam bize ilgili stoğun kaç günde sıfırlandığını/satıldığını/çevrildiğini gösterir.


Sonuç rakamın;

  • Düşük olması => Yetersiz stok miktarı tehlikesi

  • Yüksek olması => Yüksek stok tutma maliyeti

göstergesi sayılmaktadır. Tabi bunun için sektör standardı ve rakip firma rakamları ile karşılaştırılması ve belirlenen iş tipinin de (Business Model) gözönünde bulundurulması gerekmekte.


Diğer tüm analizlerde olduğu gibi, DSI tek başına anlamlı bir resim çizemez. Bunun için diğer başka analiz yöntemlerinin de kullanılması gerekmektedir.

Örneğin;


Bunun yanında kuraklık, virüs, savaş ve olası regülasyonlar gibi farklı kriterler de değerlendirmeye alınmalıdır.

 

Kaynaklar;

 13 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Terimler